XBOX SERIES X/S OPEN TOURNAMENT SEASON 1

Xbox Series X/S Open Tournament Season 1

Round 1 Round 2 Round 3 FINAL 4 CHAMPIONSHIP FINAL 4 Round 3 Round 2 Round 1
         
December 13, 2020
62-52
 
  
  
  
    
    
  
  
  
  
    
    
December 13, 2020
45-58
December 13, 2020
69-51
  
 
December 13, 2020
47-74
  
     
     
December 13, 2020
57-60
December 13, 2020
32-64
  
  
  
  
  
December 13, 2020
76-50
 
  
December 12, 2020
59-74
 
  
     
     
December 13, 2020
62-65
December 13, 2020
63-69
  
  
  
    
    
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  

Xbox Series X/S Open Tournament Season 1

Round 1 Round 2 Round 3 FINAL 4 CHAMPIONSHIP FINAL 4 Round 3 Round 2 Round 1
         
December 13, 2020
62-52
 
  
  
  
    
    
  
  
  
  
    
    
December 13, 2020
45-58
December 13, 2020
69-51
  
 
December 13, 2020
47-74
  
     
     
December 13, 2020
57-60
December 13, 2020
32-64
  
  
  
  
  
December 13, 2020
76-50
 
  
December 12, 2020
59-74
 
  
     
     
December 13, 2020
62-65
December 13, 2020
63-69